back to homepage

Cần mua

[Cần mua] Mùn cưa

Công ty Kim Nghĩa có nhu cầu cần mua mùn cưa để xuất khẩu sang Nhật Bản. Số luợng 30 tấn/ tháng giao hàng tại công ty: Ấp Chánh, Long

Read More