back to homepage

Thị trường xuất khẩu

Quan hệ hợp tác Việt Nam – Vương quốc Anh (Phần 1)

1. Quan hệ ngoại giao Việt Nam và Anh thiết lập quan hệ ngoại giao cấp đại sứ ngày 11/9/1973. Hiện nay quan hệ Việt-Anh có thể nói đang phát

Read More

Quan hệ hợp tác Việt Nam – Vương quốc Anh (Phần 2)

Các bạn đang theo dõi phần 2 của loạt bài “Quan hệ hợp tác Việt Nam – Vương quốc Anh”, để xem phần 1, vui lòng nhấn vào đây. 3.

Read More

Một số điều cần biết khi kinh doanh với thị trường Anh (Phần 3) – Quy định về bao gói, nhãn mác & Sở hữu trí tuệ

Các bạn đang theo dõi phần 3 của loạt bài “Một số điều cần biết khi kinh doanh với thị trường Anh”, để xem phần 2 vui lòng nhấn vào

Read More

Một số điều cần biết khi kinh doanh với thị trường Anh (Phần 1) – Các quy định về xuất nhập khẩu

1. Chứng từ nhập khẩu Các chứng tư phải xuất trình khi nhập khẩu bao gồm chứng từ hàng hoá và chứng từ thương mại. Chứng từ hàng hoá gồm

Read More

Một số điều cần biết khi kinh doanh với thị trường Anh (Phần 2) – Chính sách thuế và thuế suất

Các bạn đang theo dõi phần 2 của loạt bài “Một số điều cần biết khi kinh doanh với thị trường Anh”, để xem phần 1, vui lòng nhấn vào

Read More

Hồ sơ thị trường Anh năm 2013 (Phần 4)

Bạn đang theo dõi phần 4 của loạt bài “Hồ sơ thị trường Anh năm 2013”, để theo dõi phần 3, vui lòng nhấn vào đây. 4. Cơ sở hạ

Read More

Hồ sơ thị trường Anh năm 2013 (Phần 3)

Bạn đang theo dõi phần 3 của loạt bài “Hồ sơ thị trường Anh năm 2013”, để theo dõi phần 2, vui lòng nhấn vào đây. Tổng quan kinh tế

Read More

Hồ sơ thị trường Anh năm 2013 (Phần 1)

1. Thông tin cơ bản – Tên nước: Vương quốc Anh bao gồm Anh, Scotland và xứ Wales. – Thủ đô: London (Chỉ giới địa lý: 51,30 Bắc, 0,10 Tây.

Read More

Quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam – Vương quốc Anh những năm gần đây

Kinh tế Anh là nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, chủ yếu dựa vào khu vực kinh tế tư nhân (chiếm 80% sản lượng và 75% lao

Read More

Hồ sơ thị trường Anh năm 2013 (P2)

Bạn đang theo dõi phần 2 của loạt bài “Hồ sơ thị trường Anh năm 2013”, để theo dõi phần 1, vui lòng nhấn vào đây. 5. Thể chế và

Read More