back to homepage

Quy định sử dụng

Chào mừng bạn đến Cổng thông tin Đồ gỗ, Thiết kế & Kiến trúc – NhaDep.net. Chúng tôi, Công ty TNHH Phương Bắc, cung cấp dịch vụ cho bạn tại trang web này với các điều kiện sau đây:

VUI LÒNG ĐỌC KỸ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TRƯỚC KHI SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO TRONG TRANG WEB NÀY

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập vào trang web này, bạn thừa nhận và đồng ý với các điều khoản và Quy định sử dụng dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các quy định sử dụng, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

Việc sử dụng và truy cập trang NhaDep.net là miễn phí tại hầu hết các nội dung, trừ một số khu vực dịch vụ chuyên biệt, hạn chế truy cập và có thu phí mà chúng tôi đã nêu rõ trên trang web. Chúng tôi có toàn quyền để sửa đổi các quy định sử dụng này bất cứ lúc nào, và việc tiếp tục sử dụng của bạn sau khi Quy định sử dụng có sự thay đổi, có nghĩa là bạn chấp nhận các điều khoản thay đổi. Vui lòng kiểm tra các quy định sử dụng định kỳ trên trang web của chúng tôi để cập nhật những thay đổi mới nhất.

Sự riêng tư

Vui lòng xem Chính sách bảo mật của trang web, để hiểu về những thông tin liên quan đến việc truy cập của bạn tại NhaDep.net, và tập quán thực thi của chúng tôi.

Sở hữu trí tuệ

Trang web và tất cả các nội dung bao gồm (tin bài hay hình ảnh liên quan), nhưng không giới hạn, tất cả các văn bản, hình ảnh minh họa, biểu tượng, tập tin, hình ảnh, phần mềm, kịch bản, đồ họa, các biểu tượng, hình ảnh, âm thanh, âm nhạc, video , thông tin, nội dung, tài liệu, sản phẩm, dịch vụ, địa chỉ web, công nghệ, tài liệu, cấu trúc trang web và các tính năng tương tác (gọi chung là “nội dung Website”) và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ cùng với nó được sở hữu bởi NhaDep.net (Công ty TNHH Phương Bắc), đã được cấp giấy phép, hoặc cả hai.

Giới hạn và sự truy cập trang web

NhaDep.net cho phép bạn truy cập có giới hạn và sử dụng cho mục đích cá nhân các thông tin, hình ảnh, dữ liệu được cung cấp trên trang web này và không tải về (trừ trang bộ nhớ đệm) hoặc sửa đổi nó, hoặc bất kỳ phần nào của trang web, ngoại trừ có sự đồng ý bằng văn bản của NhaDep.net. Sự cho phép này không bao gồm bất kỳ việc bán lại hoặc sử dụng thương mại các nội dung, cấu trúc hay hình ảnh của trang web này và/hoặc nội dung của nó, hay bất kỳ danh sách sản phẩm, mô tả, hoặc cấu trúc trang web.

Bạn cũng không được phép nhái theo bất kỳ hình thức hay nội dung của trang web này, bất kỳ việc tải hay sao chép các thông tin liên quan mà sử dụng cho việc kinh doanh đều không được phép, cũng như bất kỳ việc khai thác dữ liệu bằng tay, robot, hay thu thập các dữ liệu tương tự bằng các công cụ khai thác bởi phần mềm máy tính.

Bạn cũng không được sao chép, nhân bản, bán, bán lại toàn bộ nội dung trang web này hoặc bất kỳ phần nào của trang web này, hoặc khai thác cho bất cứ mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi. Bạn cũng không được sử dụng, bất kể bằng hình thức hay kỹ thuật nào, bất kỳ nhãn hiệu, logo, hoặc thông tin độc quyền khác (bao gồm cả hình ảnh, văn bản, bố trí trang, hoặc hình thức) của NhaDep.net mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

Bất kỳ sử dụng trái phép nào của bạn sẽ dẫn đến; chúng tôi chấm dứt việc cho phép bạn (máy tính của bạn, địa chỉ IP của bạn) truy cập vào trang NhaDep.net

Chất lượng của thông tin

Chất lượng là yêu cầu số một của bất kỳ một trang web cung cấp thông tin. Chúng tôi đang làm việc hết sức mình để bảm bảo rằng những thông tin và dữ liệu của chúng tôi luôn cập nhật và đem lại lợi ích cho các bạn.

Để giúp cho chất lượng của những thông tin và dữ liệu ngày càng tốt hơn, chúng tôi dùng các phương pháp hỗ trợ và mở rộng khác, nếu có thể theo yêu cầu của khách hàng, bao gồm cả việc liên kết và phối hợp hoạt động với các đối tác thích hợp.

Việc cập nhật và bảo vệ tính trung thực, chính xác của thông tin

Nhằm để theo kịp và tốc độ phát triển nhanh chóng của môi trường kinh doanh và sự cấp thiết của nguồn thông tin và dữ liệu, khi cần thiết chúng tôi sẽ cập nhật, chỉnh lý hay sửa đổi các dữ liệu, thông tin, cách thức cung cấp… Do đó những thay đổi có thể được thực hiện tại trang web mà không cần báo trước.

Việc sử dụng và khai thác thông tin

Việc biên tập tin tức và dữ liệu với độ lớn, tần suất cao, thông tin của chúng tôi được biên soạn dựa trên nhiều nguồn tin từ tin cậy từ các đối tác của chúng tôi ở trong nước và tại nhiều nước trên thế giới, do đó chúng tôi đề nghị mọi cá nhân, tổ chức sử dụng nguồn thông tin của chúng tôi với sự cẩn trọng cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình.

Để sử dụng thông tin này một cách hiệu qủa nhất, chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa theo những thỏa thuận cụ thể riêng biệt – đối với từng khách hàng, tại từng thị trường, từng nhóm thông tin, hay từng ngành kinh doanh cụ thể.

Tuy nhiên chúng tôi có quyền từ chối những yêu cầu, đòi hỏi mà xét thấy nó không phù hợp và không thuộc phạm vi hoạt động của chúng tôi, hoặc những việc mà chúng có thể làm ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng và của chính chúng tôi.

Điều kiện để Liên kết đến NhaDep.net

Bạn có thể được cấp một quyền có hạn chế, có thể bị hủy bỏ, và không độc quyền để tạo ra một liên kết đến trang chủ của NhaDep.net; miễn là liên kết này không miêu tả NhaDep.net, các chi nhánh, hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của NhaDep.net một cách không chính xác, sai lệch, xúc phạm, hoặc mang tính chất xúc phạm. Bạn không thể sử dụng bất kỳ biểu tượng NhaDep.net hoặc đồ họa khác hoặc logo, nhãn hiệu như là một phần của liên kết mà không có sự cho phép bằng văn bản.

Không xác nhận bảo đảm

NhaDep.net không đại diện hoặc đảm bảo tính trung thực, tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ tài liệu, thông tin hay dữ liệu được đăng bởi những người khác trên hoặc thông qua các trang web. NhaDep.net cũng không xác nhận bất kỳ sự bày tỏ ý kiến của người tham gia bình luận hoặc người dùng của trang web. Mọi khách thăm, người sử dụng, cũng như người tham gia vào các nội dung khác nhau của trang web thừa nhận rằng bất kỳ lệ thuộc vào tài liệu được đăng bởi những người khác sẽ có rủi ro tiềm ẩn đối với chính bản than họ. Bất kỳ nội dung đặt trên bất kỳ khu vực thảo luận nào là quan điểm của người sử dụng đăng tải trực tiếp hay qua các công cụ hỗ trợ, và không đại diện cho quan điểm của NhaDep.net.

Sự miễn trừ trách nhiệm đối với các liên kết ngoài trang NhaDep.net

NhaDep.net thường chứa các liên kết tới các trang web của bên thứ ba bên ngoài. Bằng cách cung cấp liên kết đến các trang web khác, NhaDep.net không đảm bảo, phê duyệt hoặc xác nhận các thông tin hoặc các sản phẩm có sẵn tại các trang web này, cũng không có một liên kết cho bất cứ tổ chức hoặc chứng thực bởi các trang web liên quan đến NhaDep.net.

NhaDep.net không hoạt động hoặc kiểm soát và không có trách nhiệm về thông tin, sản phẩm và / hoặc dịch vụ được tìm thấy trên bất kỳ trang web bên ngoài. NhaDep.net cũng không liên kết, đại diện hay chứng thực tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ thông tin, sản phẩm và/ hoặc dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua bất kỳ trang web bên ngoài, bao gồm, nhưng không giới hạn, sự bảo đảm nào, thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, bảo đảm quyền sở hữu hoặc không vi phạm hay ngụ ý bảo hành thương mại hoặc cho một mục đích cụ thể tại các trang web thứ ba khác.

Khách thăm truy cập vào NhaDep.net phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và rủi ro trong việc sử dụng bất kỳ trang web bên ngoài. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay nghi ngờ về bất cứ liên kết bên ngoài tại NhaDep.net, hãy thông báo giúp để quản trị trang web của chúng tôi được biết về những mối quan ngại của bạn.

Di động

NhaDep.net có thể bao gồm một số dịch vụ được cung cấp qua thiết bị di động của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, khả năng để tương tác với trang web thông qua điện thoại di động, máy tính bảng; khả năng tiếp nhận và trả lời tin nhắn và gửi nội dung và thông điệp sử dụng tin nhắn văn bản, và khả năng truy cập trang web từ điện thoại di động (gọi chung là “Dịch vụ điện thoại di động”).

Bằng cách sử dụng các dịch vụ di động bạn đồng ý rằng NhaDep.net hoặc các chi nhánh của nó có thể giao tiếp với bạn bằng tin nhắn SMS, MMS, tin nhắn văn bản hoặc các phương tiện điện tử khác của bạn và một số thông tin về việc sử dụng các dịch vụ di động sẽ được thông báo tại trang NhaDep.net

Luật điều chỉnh và tòa án có thẩm quyền

Việc hình thành, xây dựng và giải thích các điều khoản sử dụng được trong tất cả các khía cạnh được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Việt Nam, mà không đề cập đến mâu thuẫn với các quy định của pháp luật.

Bất kỳ khiếu nại, tranh chấp, tranh cãi chống lại NhaDep.net, hay của đại lý, nhân viên, người thừa kế, chuyển nhượng hoặc các chi nhánh; phát sinh từ hoặc liên quan đến các Quy định sử dụng sẽ được giải quyết và tuân thủ theo phán quyết cuối cùng của Toà án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Cập nhật ngày 09 tháng 12 năm 2014 tại Tp.Hồ Chí Minh)