back to homepage

Từ khóa "Thị trường xuất khẩu"

Quy định xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ (Phần 1)

Thủ tục hải quan Khi hàng hóa đến cảng Hoa Kỳ, người nhập khẩu hoặc đại diện ủy quyền của người nhập khẩu phải đăng ký đầy đủ hồ sơ

Xem thêm