back to homepage

Tuyển dụng

Do nhu cầu phát triển và mở rộng kinh doanh, chúng tôi có nhu cầu tìm kiếm nhân sự thích hợp để bổ sung cho Bộ phận kinh doanh Dịch vụ & Xuất nhập khẩu, trên nền Cổng thông tin Đồ gỗ, Thiết kế & Kiến trúc www.nhadep.net vị trí:

Sinh viên thực tập xuất nhập khẩu nhóm Nhà Đẹp: thông tin chi tiết xem tại đây
Sinh viên thực tập tại bộ phận Xuất nhập khẩu (Mua hàng xuất khẩu): thông tin chi tiết xem tại đây
[New] Nhân viên bán hàng (Đồ gỗ, Vật dụng trang trí & Dịch vụ)thông tin chi tiết xem tại đây