back to homepage

Tuyển dụng

Do nhu cầu phát triển và mở rộng kinh doanh, chúng tôi có nhu cầu tìm kiếm nhân sự thích hợp để bổ sung cho Bộ phận kinh doanh Đồ gỗ nhập khẩu và Mua hàng xuất khẩu ở những vị trí sau:

[New] Sinh viên thực tập xuất nhập khẩu: xem chi tiết tại đây
Sinh viên thực tập tại bộ phận Xuất nhập khẩu (Mua hàng xuất khẩu): xem chi tiết tại đây
Nhân viên bán hàng (Đồ gỗ, Vật dụng trang trí & Dịch vụ): xem chi tiết tại đây