back to homepage

Đài phun nước nghệ thuật

Độc đáo đài phun nước ở Dubai

Đài phun nước ở Dubai là một trong những đài phun nước lớn nhất thế giới với những tia nước được bắn cao lên tới 150m, tương đương với một

Xem thêm