back to homepage

Từ khóa "Thị trường Nhật Bản"

Một số gợi ý giúp bạn thâm nhập thị trường Nhật Bản (Phần 1)

Nếu bạn muốn bán sản phẩm của mình ở thị trường Nhật Bản, nếu chỉ nói “túi da” hay “áo dệt kim”  thì chưa đủ. Thực ra, có rất nhiều

Xem thêm

Những ngày nghỉ lễ của người Nhật

Khi làm ăn với đối tác Nhật Bản, việc biết rõ những ngày nghỉ lễ trong năm của người Nhật giúp bạn chủ động trong kế hoạch công việc của

Xem thêm

Làm thế nào để tiếp cận thị trường Nhật Bản có hiệu quả nhất

1. Để thâm nhập thị trường Nhật Bản việc sản xuất phải được thực hiên tại công ty của chính mình và sẵn sàng xuất khẩu theo kế hoạch và

Xem thêm

Một số gợi ý giúp bạn thâm nhập thị trường Nhật (Phần 4)

Bạn đang theo dõi phần 4 của loạt bài “Một số gợi ý giúp bạn thâm nhập thị trường Nhật ”, để theo dõi phần 3 vui lòng nhấn vào

Xem thêm

Một số gợi ý giúp bạn thâm nhập thị trường Nhật Bản (Phần 3)

Bạn đang theo dõi phần 3 của loạt bài “Một số gợi ý giúp bạn thâm nhập thị trường Nhật Bản ”, để theo dõi phần 2 vui lòng nhấn

Xem thêm

Một số gợi ý giúp bạn thâm nhập thị trường Nhật Bản (Phần 2)

Bạn đang theo dõi phần 2 của loạt bài “Một số gợi ý giúp bạn thâm nhập thị trường Nhật Bản”, để theo dõi phần 1 vui lòng nhấn vào

Xem thêm