back to homepage

Tag "Vinpearl Riverfront Condotel"

Vinpearl Riverfront Condotel – Viên ngọc bên dòng Sông Hàn

Có thể nói, khi dòng bất động sản nghỉ dưỡng lên ngôi cũng là lúc dòng condotel tỏa sáng. Năm 2016, hứa hẹn Vinpearl Riverfront Condotel tại Ngô Quyền, Đà

Read More