back to homepage

Bài viết mới nhất

Các quy định về xuất nhập khẩu của Australia

1. Quy định về xuất nhập khẩu – Giấy phép nhập khẩu: Hải quan không yêu cầu các cá nhân hay các công ty phải nắm giữ giấy phép nhập

Read More

Tình hình thị trường châu Phi năm 2012 (Phần 2)

Bạn đang theo dõi phần 2 của loạt bài “Tình hình thị trường châu Phi năm 2012”, để theo dõi phần 1, vui lòng nhấn vào đây. Trong số 20

Read More

Quan hệ kinh tế giữa Australia và Việt Nam (Phần 2)

Các bạn đang theo dõi phần 2 của loạt bài “Quan hệ kinh tế giữa Australia và Việt Nam”, để theo dõi phần 1 vui lòng nhấn vào đây. 2.

Read More

Tình hình thị trường châu Phi năm 2012 (Phần 1)

2012 là năm của các cuộc bầu cử ở châu Phi với 24 cuộc bầu cử Tổng thống và nghị viện như tại Angola, Ai Cập, An-giê-ri, Nigeria, Senegal, Sierra

Read More

Quy định phân hạng dành cho gỗ cứng Bắc Mỹ (Phần 1)

Gỗ cứng xẻ Hoa Kỳ được phân hạng theo những tiêu chuẩn do Hiệp hội Gỗ cứng xẻ Hoa Kỳ (NHLA) đề ra. Những tiêu chuẩn của NHLA được thiết

Read More

Quan hệ kinh tế giữa Australia và Việt Nam (Phần 1)

1. Hợp tác thương mại Kim ngạch thương mại giữa hai nước Việt Nam – Australia trong nhiều năm tăng khá cao, từ 32,3 triệu USD (năm 1990) lên 3,06

Read More

Tình hình kinh tế Australia

1. Tổng quan Nền kinh tế công, nông nghiệp khá phát triển. Trước kia hai ngành chủ yếu và góp phần lớn vào GDP là chăn nuôi, trồng trọt. Từ

Read More

Quan hệ Ngoại giao – Chính trị giữa Australia và Việt Nam

Ngày 26/2/1973 Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao. Tháng 11/1994, Australia lập Tổng lãnh sự quán tại TP. Hồ Chí Minh. Trong thời kỳ nắm quyền

Read More

Quy mô và đặc điểm thị trường Australia

Hầu hết cư dân Australia sống ở các thành phố dọc theo bờ biển của đất nước. Hai thành phố lớn nhất của Australia là Sydney và Melborne. Hàng hóa

Read More

Quy định xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ (Phần 2)

Bạn đang theo dõi phần 2 của loạt bài “Quy định xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ”, để theo dõi phần 1 vui lòng nhấn vào đây. Hoá đơn thương

Read More