back to homepage

Bài viết mới nhất

Các loại gỗ mềm thông dụng (Phần 3) – Gỗ Vân sam

Các bạn đang xem phần 3 của loạt bài “Các loại gỗ mềm thông dụng”, để xem phần 2, vui lòng nhấn vào đây. Chi Vân sam (danh pháp khoa

Read More

Hồ sơ thị trường Anh năm 2013 (Phần 4)

Bạn đang theo dõi phần 4 của loạt bài “Hồ sơ thị trường Anh năm 2013”, để theo dõi phần 3, vui lòng nhấn vào đây. 4. Cơ sở hạ

Read More

Hồ sơ thị trường Anh năm 2013 (Phần 3)

Bạn đang theo dõi phần 3 của loạt bài “Hồ sơ thị trường Anh năm 2013”, để theo dõi phần 2, vui lòng nhấn vào đây. Tổng quan kinh tế

Read More

Các loại gỗ mềm thông dụng (Phần 2) – Gỗ Tuyết tùng

Các bạn đang theo dõi phần 2 của loạt bài “Các loại gỗ mềm thông dụng”, để xem phần 1 vui lòng nhấn vào đây. Tuyết tùng là một cây

Read More

Các loại gỗ mềm thông dụng (Phần 1) – Gỗ Thông

Thông là một loại cây thân gỗ lớn, mọc thẳng đứng, là đại diện cho một loài cây thân gỗ mọc được ở vùng có khí hậu ôn đới. Cây

Read More

Thông tin tổng quan về gỗ mềm

Gỗ mềm, còn gọi là gỗ lá kim, là các loại gỗ được lấy từ các thực vật hạt trần hay thực vật có quả nón, ví dụ như  các

Read More

Hồ sơ thị trường Anh năm 2013 (P2)

Bạn đang theo dõi phần 2 của loạt bài “Hồ sơ thị trường Anh năm 2013”, để theo dõi phần 1, vui lòng nhấn vào đây. 5. Thể chế và

Read More

Hồ sơ thị trường Anh năm 2013 (Phần 1)

1. Thông tin cơ bản – Tên nước: Vương quốc Anh bao gồm Anh, Scotland và xứ Wales. – Thủ đô: London (Chỉ giới địa lý: 51,30 Bắc, 0,10 Tây.

Read More

Quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam – Vương quốc Anh những năm gần đây

Kinh tế Anh là nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, chủ yếu dựa vào khu vực kinh tế tư nhân (chiếm 80% sản lượng và 75% lao

Read More

Quy định phân hạng dành cho gỗ cứng Bắc Mỹ (Phần 2)

Các bạn đang xem phần 2 của loạt bài “Quy định phân hạng dành cho gỗ cứng Bắc Mỹ”, để xem phần 1 vui lòng nhấn vào đây. FAS (First

Read More