back to homepage

Từ khóa "Gỗ nguyên liệu"

Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam (Phần 12)

Các bạn đang xem phần 12 của loạt bài “Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam”, để xem phần  11 vui lòng nhấn vào đây. Thông nàng,

Xem thêm

Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam (Phần 7)

Các bạn đang xem phần 7 của loạt bài “Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam”, để xem phần 6 vui lòng nhấn vào đây. Kơ nia,

Xem thêm

Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam (Phần 10)

Các bạn đang xem phần 10 của loạt bài “Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam”, để xem phần 9 vui lòng nhấn vào đây. Bời lời

Xem thêm

Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam (Phần 4)

Các bạn đang xem phần 4 của loạt bài “Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam”, để xem phần 3 vui lòng nhấn vào đây. Trám ba

Xem thêm

Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam (Phần 1)

Mít nài, Mít rừng Mít nài, Mít rừng (tên tiếng Anh là Artocarpus asperulus) là một loài thực vật thuộc họ Moraceae, phân bố chủ yếu ở Đông Dương, Indonesia

Xem thêm

Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam (Phần 3)

Các bạn đang xem phần 3 của loạt bài “Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam”, để xem phần 2 vui lòng nhấn vào đây. Trám trắng

Xem thêm

Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam (Phần 2)

Các bạn đang xem phần 2 về gỗ cồng tía của loạt bài “Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam”, để xem phần 1 vui lòng nhấn

Xem thêm

Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam (Phần 5)

Các bạn đang xem phần 5 của loạt bài “Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam”, để xem phần 4 vui lòng nhấn vào đây. Vạng trứng

Xem thêm

Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam (Phần 6)

Các bạn đang xem phần 6 của loạt bài “Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam”, để xem phần 5 vui lòng nhấn vào đây. Sang máu,

Xem thêm

Giải thích các thông tin vật lý và kỹ thuật của các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam

Tổng quan tính chất các loài gỗ Ở nước ta, gỗ là vật liệu rất phổ biến, được sử dụng khá rộng rãi trong xây dựng và sinh hoạt vì

Xem thêm