back to homepage

Từ khóa "Gỗ nguyên liệu"

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 13) – Gỗ Thích cứng

Các bạn đang xem phần 13 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 12, vui lòng nhấn vào đây. Gỗ Thích cứng Hoa Kỳ

Xem thêm

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 12) – Hồ đào Hoa Kỳ và Hồ đào Mississippi

Các bạn đang xem phần 12 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 11, vui lòng nhấn vào đây.  Hồ đào Hoa Kỳ (American

Xem thêm

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 11) – Gỗ Sếu

Các bạn đang xem phần 11 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 10, vui lòng nhấn vào đây. Gỗ Sếu Hoa Kỳ (tên

Xem thêm

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 9) – Gỗ Du đỏ

Các bạn đang xem phần 9 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 8, vui lòng nhấn vào đây. Gỗ Du đỏ Hoa Kỳ

Xem thêm

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 5) – Gỗ Giẻ gai Hoa Kỳ

Các bạn đang xem phần 5 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 4, vui lòng nhấn vào đây. Giẻ gai Hoa Kỳ (American

Xem thêm

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 8) – Gỗ Dương

Các bạn đang xem phần 8 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 7, vui lòng nhấn vào đây. Gỗ Dương Hoa Kỳ (American

Xem thêm

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 7) – Gỗ Anh đào

Các bạn đang xem phần 7 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 6, vui lòng nhấn vào đây. Anh đào Hoa Kỳ (American

Xem thêm

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 4) – Gỗ Đoạn Hoa Kỳ

Các bạn đang xem phần 4 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 3, vui lòng nhấn vào đây. Đoạn Hoa Kỳ (American Basswood,

Xem thêm

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 3) – Gỗ Dương lá rung

Các bạn đang xem phần 3 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 2, vui lòng nhấn vào đây. Dương lá rung Hoa Kỳ

Xem thêm

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 1) – Gỗ Trăn

Gỗ Trăn Hoa Kỳ (American Alder) có tên thông dụng là Alnus rubra bên cạnh các tên khác như Red alder, Western red alder hay Western alder. Loại gỗ này

Xem thêm