back to homepage

Từ khóa "Gỗ nguyên liệu"

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 9) – Gỗ Du đỏ

Các bạn đang xem phần 9 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 8, vui lòng nhấn vào đây. Gỗ Du đỏ Hoa Kỳ

Xem thêm

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 5) – Gỗ Giẻ gai Hoa Kỳ

Các bạn đang xem phần 5 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 4, vui lòng nhấn vào đây. Giẻ gai Hoa Kỳ (American

Xem thêm

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 8) – Gỗ Dương

Các bạn đang xem phần 8 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 7, vui lòng nhấn vào đây. Gỗ Dương Hoa Kỳ (American

Xem thêm

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 7) – Gỗ Anh đào

Các bạn đang xem phần 7 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 6, vui lòng nhấn vào đây. Anh đào Hoa Kỳ (American

Xem thêm

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 6) – Gỗ Phong vàng

Các bạn đang xem phần 6 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 5, vui lòng nhấn vào đây. Phong vàng Hoa Kỳ có

Xem thêm

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 10) – Gỗ Bạch đàn

Các bạn đang xem phần 10 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 9, vui lòng nhấn vào đây. Bạch đàn Hoa Kỳ (American

Xem thêm

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 13) – Gỗ Thích cứng

Các bạn đang xem phần 13 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 12, vui lòng nhấn vào đây. Gỗ Thích cứng Hoa Kỳ

Xem thêm

Giới thiệu các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ

Những cánh rừng gỗ miền Đông Hoa Kỳ có nhiều loại cây gỗ cứng ôn đới phong phú, và ngay từ đầu thế kỷ này, những loại gỗ ấy đã

Xem thêm

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 2) – Gỗ Tần bì

Các bạn đang xem phần 2 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 1, vui lòng nhấn vào đây. Gỗ Tần bì Hoa Kỳ

Xem thêm

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 4) – Gỗ Đoạn Hoa Kỳ

Các bạn đang xem phần 4 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 3, vui lòng nhấn vào đây. Đoạn Hoa Kỳ (American Basswood,

Xem thêm