back to homepage

Từ khóa "Gỗ nguyên liệu"

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 21) – Gỗ Liễu

Các bạn đang xem phần 21 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 20, vui lòng nhấn vào đây. Liễu Hoa Kỳ (American wellow,

Xem thêm

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 18) – Gỗ Sung dâu vàng

Các bạn đang xem phần 18 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 17, vui lòng nhấn vào đây.  Sung dâu vàng Hoa Kỳ

Xem thêm

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 17) – Gỗ De vàng

Các bạn đang xem phần 17 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 16, vui lòng nhấn vào đây. De vàng Hoa Kỳ (American

Xem thêm

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 16) – Gỗ Sồi trắng

Các bạn đang xem phần 16 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 15, vui lòng nhấn vào đây. Sồi trắng Hoa Kỳ (American

Xem thêm

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 15) – Gỗ Sồi đỏ

Các bạn đang xem phần 15 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 14, vui lòng nhấn vào đây. Sồi Đỏ Hoa Kỳ (American

Xem thêm

Chú giải các thuật ngữ liên quan đến vật liệu gỗ

Rạn (checks): Vết nứt thớ gỗ theo chiều dọc nhưng không xuyên suốt hết tấm gỗ. Gỗ rạn là do ứng suất căng trong quá trình làm khô gỗ. Hãy

Xem thêm

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 14) – Gỗ Thích mềm

Các bạn đang xem phần 14 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 13, vui lòng nhấn vào đây. Gỗ Thích mềm Hoa Kỳ

Xem thêm

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 20) – Gỗ Óc chó đen

Các bạn đang xem phần 20 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 19, vui lòng nhấn vào đây. Óc chó đen Hoa Kỳ

Xem thêm

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 6) – Gỗ Phong vàng

Các bạn đang xem phần 6 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 5, vui lòng nhấn vào đây. Phong vàng Hoa Kỳ có

Xem thêm

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 10) – Gỗ Bạch đàn

Các bạn đang xem phần 10 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 9, vui lòng nhấn vào đây. Bạch đàn Hoa Kỳ (American

Xem thêm