back to homepage

Từ khóa "Gỗ nguyên liệu"

Gỗ phách từ gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 3)

Các bạn đang xem phần 3 của loạt bài “Gỗ phách từ gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 2, vui lòng nhấn vào đây. Nguồn dự trữ sẵn có

Xem thêm

Các đặc tính tiền chế biến và những ứng dụng ngoại thất của gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 3) – Gỗ Tần bì

Các bạn đang xem phần 3 của loạt bài “Các đặc tính tiền chế biến và các ứng dụng ngoại thất của gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 2,

Xem thêm

Ứng dụng trong kết cấu và khả năng chịu lực của các loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 1)

Dù hầu hết các loại gỗ cứng Hoa Kỳ được dùng để chế tạo đồ gỗ gia dụng và gỗ chạm nhưng đôi khi các nhà sản xuất cũng cân

Xem thêm

Các đặc tính tiền chế biến và những ứng dụng ngoại thất của gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 2)

Các bạn đang xem phần 2 của loạt bài “Các đặc tính tiền chế biến và các ứng dụng ngoại thất của gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 1,

Xem thêm

Các đặc tính tiền chế biến và những ứng dụng ngoại thất của gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 5) – Gỗ Sồi

Các bạn đang xem phần 5 của loạt bài “Các đặc tính tiền chế biến và các ứng dụng ngoại thất của gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 4,

Xem thêm

Một số loại gỗ cứng và gỗ mềm khác của Hoa Kỳ

Vùng rừng phía Đông Hoa Kỳ cũng có nhiều loại gỗ cứng khác nhau nhưng ít được khai thác thương mại, khối lượng gỗ xẻ không nhiều tùy theo vùng.

Xem thêm

Các đặc tính tiền chế biến và những ứng dụng ngoại thất của gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 4) – Gỗ Thích cứng và Uất kim hương

Các bạn đang xem phần 4 của loạt bài “Các đặc tính tiền chế biến và các ứng dụng ngoại thất của gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 3,

Xem thêm

Ứng dụng trong kết cấu và khả năng chịu lực của các loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 2)

Các bạn đang xem phần 2 của loạt bài “Ứng dụng trong kết cấu và khả năng chịu lực của các loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 1,

Xem thêm

Các đặc tính tiền chế biến và những ứng dụng ngoại thất của gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 1)

Trên thực tế, nhiều loại gỗ cứng Hoa Kỳ có thể được ứng dụng vào ngoại thất công trình nếu người thiết kế áp dụng kiểu thiết kế, lập chi

Xem thêm

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 17) – Gỗ De vàng

Các bạn đang xem phần 17 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 16, vui lòng nhấn vào đây. De vàng Hoa Kỳ (American

Xem thêm