Các đặc tính tiền chế biến và những ứng dụng ngoại thất của gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 4) – Gỗ Thích cứng và Uất kim hương

18.07.18, 3:55 GMT+7

Các bạn đang xem phần 4 của loạt bài “Các đặc tính tiền chế biến và các ứng dụng ngoại thất của gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 3, vui lòng nhấn vào đây.

Thích cứng Hoa Kỳ (Acer saccharum) và Uất kim hương Hoa Kỳ (Liriodendron tulipifera)

EN 350-2: 1994: Chưa có đánh giá cuối cùng về hai loại gỗ này. Vì vậy, sự phân loại dưới đây về độ bền và tính dễ chế biến đều dựa vào kinh nghiệm thực tế.

Hãy khám phá từng chi tiết của hình ảnh trong bài viết
bằng cách nhấn vào ảnh để xem ở chế độ chất lượng cao

Độ bền tự nhiên kháng nấm hại của gỗ Thích cứng và Uất kim hương

Cách phân loại trên đưa ra chỉ báo về những đặc tính hiện được thừa nhận và hiệu ứng của gỗ trong điều kiện tiếp xúc với nền đất.

EN 942: 1996: Dựa vào cách phân loại độ bền như trên, độ bền tự nhiên được đánh giá là không đạt yêu cầu để ứng dụng vào ngoại thất.

Tần bì và Uất kim hương Hoa Kỳ trên thực tế có thể ứng dụng ngoại thất nếu áp dụng kiểu thiết kế, lập chi tiết và có kỹ thuật xây dựng đúng đắn cùng với việc sơ chế và bảo quản hiệu quả. Để duy trì lớp phủ bảo vệ, cần tiến hành chương trình bảo trì thường xuyên trong suốt quá trình sử dụng.

EN 335-2: 1992: Xin tham khảo để xác định chắc chắn về nhóm kháng hại có liên quan.

EN942: 1996: Khả năng dịch chuyển độ ẩm được xếp loại trung bình.

Tính dễ chế biến của gỗ Thích cứng

Tính dễ chế biến của gỗ Uất kim hương

Cách phân loại trên căn cứ vào một loạt miêu tả bao quát để phân loại độ bền nhờ vào những quan sát tổng thể liên quan đến quá trình xử lý thẩm thấu.

[Để xem các bài viết khác có cùng chủ đề “Gỗ nguyên liệu”, vui lòng nhấn vào đây]

 

(Theo AHEC/ Hình ảnh được sưu tầm)

(Còn tiếp)

Bình luận hay chia sẻ thông tin
  Từ khóa của bài viết:
  Chủ đề của bài viết: