Ứng dụng trong kết cấu và khả năng chịu lực của các loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 2)

18.07.18, 3:55 GMT+7

Các bạn đang xem phần 2 của loạt bài “Ứng dụng trong kết cấu và khả năng chịu lực của các loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 1, vui lòng nhấn vào đây.

Các phân hạng kết cấu

Gỗ là loại vật liệu có khuynh hướng thay đổi một cách tự nhiên, và do đó, mọi nhà cung cấp gỗ phải tuân theo một tiêu chuẩn phân hạng cụ thể trong một loạt các quy tắc phân hạng đã được đăng tải. Hầu hết mọi loại gỗ cứng Hoa Kỳ có tại châu Âu đều được phân hạng căn cứ theo các quy tắc của Hiệp hội gỗ cứng Hoa Kỳ (NHLA), chủ yếu phân hạng “Hàng hạng nhất và Hàng hạng hai” (FAS) và “Trung bình số 1” (No.1C).

Hãy khám phá từng chi tiết của hình ảnh trong bài viết
bằng cách nhấn vào ảnh để xem ở chế độ chất lượng cao

Mọi hệ thống phân hạng đều được soạn thảo cho mục đích ứng dụng cuối cùng. Đúng như dự đoán của nhiều người, các quy tắc của AHEC chỉ quy định về hình dạng của gỗ để ứng dụng trong chạm gỗ và đóng đồ gỗ gia dụng. Do đó, để ứng dụng vào kết cấu công trình, gỗ phải được phân hạng một lần nữa theo một tiêu chuẩn xếp hạng kết cấu thích hợp.

Các quy tắc BS 5756 rất đơn giản, và liên quan đến những loại khuyết tật đã được hầu hết các tiêu chuẩn phân hạng đề cập, chủ yếu là kích thước mấu gỗ, độ nghiêng của vân gỗ. Trên thực tế, hầu hết gỗ loại FAS đều có 90% cơ hội đạt tiêu chuẩn khi được xếp hạng lại theo tiêu chuẩn TH1 của BS 5756.

Các đặc tính kết cấu đối với Sồi đỏ, Sồi trắng và Thích cứng đạt chuẩn TH1, BS 5756

Tiêu chuẩn BS 5268, đạo luật về ứng suất cho phép (Grade stresses for use with BS 5268, a permissible stress code)

(Nguồn: BS 5268, Bảng 7)

(Nguồn: EN 338)

[Để xem các bài viết khác có cùng chủ đề “Gỗ cứng Hoa Kỳ”, vui lòng nhấn vào đây]

 

(Theo AHEC/ Hình ảnh được sưu tầm) 

Bình luận hay chia sẻ thông tin
  Từ khóa của bài viết:
  Chủ đề của bài viết: