back to homepage

Bài viết mới nhất

Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam (Phần 7)

Các bạn đang xem phần 7 của loạt bài “Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam”, để xem phần 6 vui lòng nhấn vào đây. Kơ nia,

Read More

Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam (Phần 8)

Các bạn đang xem phần 8 của loạt bài “Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam”, để xem phần 7 vui lòng nhấn vào đây. Săng lẻ,

Read More

Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam (Phần 15)

Các bạn đang xem phần 15 của loạt bài “Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam”, để xem phần 14 vui lòng nhấn vào đây. Chò chai,

Read More

Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam (Phần 3)

Các bạn đang xem phần 3 của loạt bài “Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam”, để xem phần 2 vui lòng nhấn vào đây. Trám trắng

Read More

Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam (Phần 2)

Các bạn đang xem phần 2 về gỗ cồng tía của loạt bài “Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam”, để xem phần 1 vui lòng nhấn

Read More

Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam (Phần 1)

Mít nài, Mít rừng Mít nài, Mít rừng (tên tiếng Anh là Artocarpus asperulus) là một loài thực vật thuộc họ Moraceae, phân bố chủ yếu ở Đông Dương, Indonesia

Read More

Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam (Phần 6)

Các bạn đang xem phần 6 của loạt bài “Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam”, để xem phần 5 vui lòng nhấn vào đây. Sang máu,

Read More

Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam (Phần 5)

Các bạn đang xem phần 5 của loạt bài “Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam”, để xem phần 4 vui lòng nhấn vào đây. Vạng trứng

Read More

Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam (Phần 4)

Các bạn đang xem phần 4 của loạt bài “Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam”, để xem phần 3 vui lòng nhấn vào đây. Trám ba

Read More

Giải thích các thông tin vật lý và kỹ thuật của các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam

Tổng quan tính chất các loài gỗ Ở nước ta, gỗ là vật liệu rất phổ biến, được sử dụng khá rộng rãi trong xây dựng và sinh hoạt vì

Read More