back to homepage

Bài viết mới nhất

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 12) – Hồ đào Hoa Kỳ và Hồ đào Mississippi

Các bạn đang xem phần 12 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 11, vui lòng nhấn vào đây.  Hồ đào Hoa Kỳ (American

Xem thêm

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 11) – Gỗ Sếu

Các bạn đang xem phần 11 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 10, vui lòng nhấn vào đây. Gỗ Sếu Hoa Kỳ (tên

Xem thêm

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 9) – Gỗ Du đỏ

Các bạn đang xem phần 9 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 8, vui lòng nhấn vào đây. Gỗ Du đỏ Hoa Kỳ

Xem thêm

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 8) – Gỗ Dương

Các bạn đang xem phần 8 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 7, vui lòng nhấn vào đây. Gỗ Dương Hoa Kỳ (American

Xem thêm

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 7) – Gỗ Anh đào

Các bạn đang xem phần 7 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 6, vui lòng nhấn vào đây. Anh đào Hoa Kỳ (American

Xem thêm

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 6) – Gỗ Phong vàng

Các bạn đang xem phần 6 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 5, vui lòng nhấn vào đây. Phong vàng Hoa Kỳ có

Xem thêm

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 5) – Gỗ Giẻ gai Hoa Kỳ

Các bạn đang xem phần 5 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 4, vui lòng nhấn vào đây. Giẻ gai Hoa Kỳ (American

Xem thêm

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 2) – Gỗ Tần bì

Các bạn đang xem phần 2 của loạt bài “Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ”, để xem phần 1, vui lòng nhấn vào đây. Gỗ Tần bì Hoa Kỳ

Xem thêm

Các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ (Phần 1) – Gỗ Trăn

Gỗ Trăn Hoa Kỳ (American Alder) có tên thông dụng là Alnus rubra bên cạnh các tên khác như Red alder, Western red alder hay Western alder. Loại gỗ này

Xem thêm

Giới thiệu các chủng loại gỗ cứng Hoa Kỳ

Những cánh rừng gỗ miền Đông Hoa Kỳ có nhiều loại cây gỗ cứng ôn đới phong phú, và ngay từ đầu thế kỷ này, những loại gỗ ấy đã

Xem thêm