back to homepage

Sản xuất đồ gỗ

Tình hình tiêu thụ mặt hàng sàn gỗ tại EU

Châu Âu là thị trường tiêu thụ lớn mặt hàng sàn gỗ tự nhiên và sàn gỗ công nghiệp. Tuy nhiên, sàn gỗ tự nhiên được tiêu thụ nhiều hơn

Xem thêm

Xu hướng phát triển ngành nội thất trang trí gốm sứ tại EU (Phần 1)

Xu hướng sản phẩm nội thất trang trí tại EU bị chi phối nhiều bởi xu hướng của ngành thời trang. Điều này đã tác động tới xu hướng phát

Xem thêm

Các kênh phân phối đồ nội thất tại thị trường EU (Phần 2)

Bạn đang theo dõi phần 2 của loạt bài “Các kênh phân phối đồ nội thất tại thị trường EU”, để theo dõi phần 1 vui lòng nhấn vào đây

Xem thêm

Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam (Phần 17)

Các bạn đang xem phần 17 của loạt bài “Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam”, để xem phần 16 vui lòng nhấn vào đây. Trâm mốc,

Xem thêm

Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam (Phần 16)

Các bạn đang xem phần 16 của loạt bài “Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam”, để xem phần 15 vui lòng nhấn vào đây. Kháo, Dung

Xem thêm

Các kênh phân phối đồ nội thất tại thị trường EU (Phần 1)

Hành trình hàng hóa đi từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng rất phức tạp và đa dạng. Mặc dù hàng nội thất được phân phối theo một

Xem thêm

Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam (Phần 13)

Các bạn đang xem phần 13 của loạt bài “Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam”, để xem phần 12 vui lòng nhấn vào đây. Sồi bộp,

Xem thêm

Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam (Phần 14)

Các bạn đang xem phần 14 của loạt bài “Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam”, để xem phần 13 vui lòng nhấn vào đây. Chò xót,

Xem thêm

Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam (Phần 11)

Các bạn đang xem phần 11 của loạt bài “Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam”, để xem phần 10 vui lòng nhấn vào đây. Hoàng linh, Lim

Xem thêm

Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam (Phần 12)

Các bạn đang xem phần 12 của loạt bài “Các loài gỗ ít được biết đến của Việt Nam”, để xem phần  11 vui lòng nhấn vào đây. Thông nàng,

Xem thêm