Một số điểm mới trong quy tắc xuất xứ của EU

18.07.18, 3:55 GMT+7

Uỷ ban châu Âu vừa thông qua quy định mới về Quy tắc xuất xứ. Quy định này sẽ được áp dụng từ 01/ 01/ 2011. Vụ Thị trường châu Âu xin trân trọng giới thiệu như sau:

Hình minh họa từ internet

– Đơn giản hoá quy định về Quy tắc xuất xứ gồm 1 trong 4 tiêu chí: hàm lượng giá trị nội địa, chuyển mục hoặc tiểu mục thuế, các hoạt động gia công, chế biến theo quy định, việc sử dụng nguyên liệu hoàn toàn tại nước thụ hưởng (khoáng sản, sản phẩm nuôi trồng đánh bắt trên lãnh thổ).

– Mức độ tỷ trọng linh động theo nước (nếu là chậm phát triển thì hàm lượng chỉ 30% hoặc tương đương) hoặc theo ngành hàng (yêu cầu cụ thể với từng ngành như đánh bắt ngoài lãnh hải – mức độ vốn sở hữu tại tầu tối thiểu 50%) hay tỷ trọng giá trị nguyên liệu ví dụ sợi ni lông (hàm lượng 20%), sợi nhựa hoặc nhôm (hàm lượng 30%) hay hàm lượng chế biến ví dụ không cho phép pha vào đường bất cứ chất gì để chuyển xuất xứ của đường…

– EU được phép quy định hàm lượng giá trị nội địa linh động cho các nước căn cứ vào tình hình thiên tai, tình hình kinh tế hay một chương trình ưu đãi riêng theo sáng kiến của EU.

– Điều chỉnh cộng gộp xuất xứ: Bổ sung nhóm 4 trong cộng gộp:
+ Nhóm I: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam;
+ Nhóm II: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Peru, Venezuela;
+ Nhóm III: Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka;
+ Nhóm 4 : Argentina, Brazil, Paraguayand Uruguay.

> Cho phép cộng gộp xuất xứ song phương giữa các nước thụ hưởng và hàng hoá có nguồn gốc EU
> Cho phép cộng gộp xuất xứ giữa 1 nước thụ hưởng với khu vực, nước đã có hiệp định thương mại tự do với EU
> Cho phép cộng gộp xuất xứ ASEAN và SAARC

– Nội dung mới từ 1/ 1/ 2017: cho phép các nhà xuất khẩu tự in giấy chứng nhận xuất xứ.

[Để xem các tin bài khác về Thị trường EU, vui lòng nhấn vào đây]

 

 

 (Nguồn: ttnn.com.vn – 12/2010)

Bình luận hay chia sẻ thông tin