back to homepage

Từ khóa "Thị trường Anh"

Tình hình sản xuất gỗ và sản phẩm gỗ tại Anh

1. Tổng quan tình hình sản xuất gỗ tại nước Anh Sản xuất gỗ nguyên liệu Trồng rừng là khâu đóng góp giá trị đầu tiên trong chuỗi sản xuất

Xem thêm

Tình hình giá gỗ và sản phẩm gỗ tại Anh

1. Diễn biến giá Trong năm 2008, giá gỗ và các sản phẩm gỗ, đặc biệt là gỗ nhiệt đới thân cứng, khá cao vì thiếu hụt nguồn cung trên

Xem thêm

Hệ thống phân phối gỗ và sản phẩm gỗ tại Anh

1. Hệ thống phân phối bán buôn Hệ thống phân phối bán buôn gỗ và các sản phẩm gỗ ở Anh cũng tương tự như các nước khác ở Bắc

Xem thêm

Tình hình XNK gỗ và sản phẩm gỗ tại Anh

1. Nhập khẩu Trong EU, Anh là nước nhập khẩu nhiều nhất gỗ và các sản phẩm gỗ, với khoảng 13% tổng lượng gỗ nhập khẩu của EU năm 2006.

Xem thêm

Yêu cầu về thâm nhập thị trường đối với gỗ và sản phẩm gỗ tại Anh

1. Qui định pháp lý về xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ Để xuất khẩu được gỗ và các sản phẩm gỗ vào EU nói chung và Anh

Xem thêm

Tình hình giao thương giữa Việt Nam và Vương quốc Anh năm 2008

Mặc dù tình hình kinh tế Anh tiếp tục trong tình trạng suy thoái, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam sang Anh 12 tháng 2008 đạt 1.205. 727.000

Xem thêm

Tiếp cận thị trường và thực hiện kinh doanh đối với đồ gỗ tại Anh

Các chiến lược tiếp cận thị trường và thực hiện kinh doanh đối với đồ gỗ tại nước Anh + Chỉ định đối tác phân phối để xử lý các

Xem thêm

Tình hình tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ tại Anh

1. Tổng quan nhu cầu và tình hình tiêu thụ gỗ tại Anh Nhu cầu công nghiệp Nhu cầu công nghiệp đối với gỗ và các sản phẩm gỗ của

Xem thêm