Tình hình XNK gỗ và sản phẩm gỗ tại Anh

18.07.18, 3:55 GMT+7

1. Nhập khẩu

Trong EU, Anh là nước nhập khẩu nhiều nhất gỗ và các sản phẩm gỗ, với khoảng 13% tổng lượng gỗ nhập khẩu của EU năm 2006. Theo số liệu của Liên đoàn Thương mại Gỗ Anh (British Timber Trade Federation), năm 2005, nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ đáp ứng 68% tổng nhu cầu tiêu thụ  các mặt hàng này về khối lượng ở Anh; 32% còn lại được cung cấp bởi các nhà sản xuất gỗ ở Anh. Về giá trị, các nhà sản xuất gỗ ở Anh đáp ứng được 27% nhu cầu của thị trường nội địa.

Tổng nhập khẩu

Trong giai đoạn 2002-2006, tình hình nhập khẩu gỗ ở Anh tăng bình quân hàng năm 1,5% về giá trị nhưng lại giảm 1,5% về khối lượng, đạt 7,5 triệu tấn trị giá 4,1 tỷ EUR vào năm 2006. Khoảng 20% kim ngạch nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ vào Anh là từ các nước đang phát triển, cao hơn một chút so với thị phần 19% ngành hàng này nhập khẩu vào EU nói chung từ các nước đang phát triển.

Trong giai đoạn 2002-2006, nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ duy trì ở mức khá ổn định, nhập khẩu từ các nước đang phát triển tăng bình quân hàng năm 5% về giá trị và 3% về khối lượng, đạt 816 triệu EUR hay 948 ngàn tấn vào năm 2006. Nước đang phát triển cung cấp chủ yếu gỗ và các sản phẩm gỗ vào Anh là Trung Quốc.

Hai phần ba tổng giá trị nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ vào Anh là từ các nước thành viên khác trong EU. Ba nước cung cấp chủ yếu cho Anh là Thụy Điển, Phần Lan và Đức. Nhập khẩu từ Thụy Điển và Đức tăng tương ứng hàng năm 3% và 5%, trong khi đó Phần Lan duy trì cung cấp ở mức ổn định trong khoảng 3-5%.

Nhập khẩu theo các nhóm sản phẩm

Gỗ và các sản phẩm gỗ chính nhập khẩu vào Anh gồm gỗ xẻ và gỗ tấm. Kim ngạch nhập khẩu hai nhóm sản phẩm này chiếm khoảng 75% tổng kim ngạch nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ của Anh. Anh là nước nhập khẩu lớn nhất sản phẩm gỗ xẻ và đứng thứ hai về nhập khẩu gỗ tấm, tương ứng khoảng 17% và 13% tổng kim ngạch nhập khẩu ngành hàng này ở EU. Trong giai đoạn 2002 – 2006, nhập khẩu gỗ xẻ và gỗ tấm nhập vào Anh duy trì ổn định về giá trị, nhưng tương ứng giảm hàng năm khoảng 4% và 1,3% về khối lượng.

Nhóm gỗ đứng thứ ba về kim ngạch nhập khẩu vào Anh là gỗ đóng đồ đạc trong nhà, chiếm 15% tổng kim ngạch nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ của Anh. 33% giá trị kim ngạch của số gỗ này được nhập từ các nước đang phát triển, chủ yếu từ Trung Quốc.

Mặt hàng nhập khẩu đứng thứ tư về kim ngạch là sản phẩm gỗ kiến trúc, chiếm 6% tổng kim ngạch nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ của Anh năm 2006, tiếp theo là gỗ tròn (3%), khung gỗ (1%) và gỗ nhiên liệu (1%). Đặc biệt trong giai đoạn 2002-2006, nhập khẩu gỗ nhiên liệu tăng đáng kể, với mức tăng trung bình hàng năm là 15%.

Một số quốc gia cung cấp gỗ hàng đầu vào Anh giai đoạn 2002 – 2006

 

2. Xuất khẩu

Trong khi Vương quốc Anh là nhà nhập khẩu gỗ lớn nhất EU, thì bức tranh về tầm quan trọng trong xuất khẩu gỗ của nước này hoàn toàn khác. Vương quốc Anh chỉ chiếm 1,6% tổng giá trị xuất khẩu gỗ của EU. Do đó, đây là nước thuần tuý nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ. Trong giai đoạn 2002 -2006, xuất khẩu gỗ của Anh tăng hàng năm 9% về giá trị và 23% về khối lượng, tương ứng  504 triệu EUR và 1,5 triệu tấn.

Gần 40% giá trị xuất khẩu là từ sản phẩm gỗ tấm. Các sản phẩm gỗ khác do Anh xuất khẩu là gỗ xẻ và gỗ đóng đồ đạc, mỗi sản phẩm này đóng góp khoảng 20% giá trị xuất khẩu, tiếp theo là gỗ kiến trúc (10%), gỗ tròn (7%) và gỗ nhiên liệu (3%). Đáng chú ý là xuất khẩu gỗ tròn tăng đáng kể trong giai đoạn 2002-2006, đạt 26%/năm.

Thị trường xuất khẩu gỗ lớn nhất của Anh là Aixơlen, chiếm khoảng 65% tổng giá trị xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu gỗ của Anh sang Aixơlen tăng trung bình hàng năm 9%. Các thị trường xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ khác của Anh là Pháp, Indonesia, Hà Lan và Bỉ, mỗi thị trường chiếm khoảng 3% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ của Anh. Trong số các thị trường xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ của Anh sang Indonesia tăng mạnh nhất, từ 114.000 EUR năm 2002 lên 16 triệu EUR vào năm 2006.

3. Cơ hội và thách thức đối với các nhà xuất khẩu nước ngoài

Cơ hội

Thị trường gỗ và các sản phẩm gỗ Anh là thị trường hấp dẫn cho các nhà cung cấp gỗ và các sản phẩm gỗ đến từ các nước đang phát triển vì những lý do như sau:

Anh là nhà nhập khẩu lớn nhất EU về gỗ và các sản phẩm gỗ, tốc độ nhập khẩu vẫn tăng nhanh, đạt mức trung bình hàng năm 2%.

Hoạt động của mạng lưới nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ ở Anh rất mạnh.

Mặc dù thị phần của các nước đang phát triển chỉ đóng góp ở mức độ vừa phải, bằng trung bình của khối EU về giá trị tuyệt đối nhưng khối lượng gỗ và các sản phẩm gỗ do những nước này cung cấp lại rất ổn định.

Chế biến gỗ nội địa ở Anh không cạnh tranh như ở nhiều nước Bắc Âu; điều này đưa ra những cơ hội cho các nhà cung cấp các sản phẩm gỗ nhiều hơn nữa đến từ các nước đang phát triển.

Thách thức

Nhu cầu thị trường đối với gỗ nhiệt đới ở Vương quốc Anh ở mức độ từ trung bình đến lớn, chiếm khoảng 7% tổng nhu cầu mặt hàng này của EU năm 2006. Tuy nhiên, nhu cầu gỗ nhiệt đới hàng năm đã giảm đáng kể gần 20% trong giai đoạn 2003-2007.

4. Địa chỉ hữu ích về xuất nhập khẩu

Thông tin về thống kê xuất nhập khẩu: EU Expanding Exports Helpdesk http://exporthelp.europa.eu

Eurostat – official statistical office of the EU http://epp.eurostat.ec.europa.eu

[Để xem các bài viết khác có cùng chủ đề “Thị trường Anh”, vui lòng nhấn vào đây]

(Theo Vietrade – 05/2009)

Bình luận hay chia sẻ thông tin