Tình hình giao thương giữa Việt Nam và Vương quốc Anh năm 2008

18.07.18, 3:55 GMT+7

Mặc dù tình hình kinh tế Anh tiếp tục trong tình trạng suy thoái, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam sang Anh 12 tháng 2008 đạt 1.205. 727.000 Bảng Anh, tăng 20.8% so với cùng kỳ năm 2007

Thương mại Việt Nam- Anh tháng 12 và 12 tháng 2008.

Theo số liệu thống kê của cơ quan Thống kê Anh kim ngạch xuất nhập khẩu sang Anh năm 2008 đạt 1.205. 727.000 Bảng Anh, tăng 20.8% so với cùng kỳ năm 2007.

Việt nam xuất sang Anh đạt 1.030.892.000 Bảng, tăng 19,3% so với năm 2007. Các mặt hàng xuất khẩu chính tăng trưởng đều vẫn là các mặt hàng Việt nam có thế mạnh, đặc biệt là hàng thuỷ hải sản, hạt điều, cà phê, đồ da, hàng dệt may.

Việt nam nhập khẩu từ Anh đạt 174.835.000 Bảng, tăng 30,7% so với năm 2007. Các mặt hàng nhập chính là dược phẩm, thuốc, thực phẩm, nguyên phụ liệu ngành da và máy công cụ phục vụ đầu tư và sản xuất.

Đơn vị: 1000 Bảng Anh
(Số liệu của Cơ quan TK Anh)

 

 

Bảng 1: Tổng hợp xuất nhập khẩu của Việt Nam với Anh tháng 12/08

Đánh giá

Mặc dù tình hình kinh tế Anh tiếp tục trong tình trạng suy thoái, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam sang Anh 12 tháng 2008 đạt 1.205. 727.000 Bảng Anh, tăng 20.8% so với cùng kỳ năm 2007.

– Việt nam xuất sang Anh đạt 1.030.892.000 Bảng, tăng 19,3% so với năm 2007. Các mặt hàng xuất khẩu chính tăng trưởng đều vẫn là các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như thuỷ hải sản, hạt điều , cà phê, đồ da, hàng dệt may.

– Việt Nam nhập khẩu từ Anh đạt 174.835.000 Bảng, tăng 30,7% so với năm 2007. Các mặt hàng nhập chính vẫn là thuốc, thực phẩm, nguyên phụ liệu ngành da và máy công cụ phục vụ đầu tư và sản xuất.

– Các mặt hàng có kim ngạch XK tăng: giày dép (+11.8%), cả năm tăng 11.6%; may mặc (+84%), cả năm tăng 35.3%; đồ gỗ (+104%), cả năm tăng 0.8%; hải sản giảm trong tháng 12 nhưng cả năm tăng 53.5%, hạt điều giảm trong tháng 12 nhưng cả năm tăng 46.8%; cà phê giảm trong tháng 12 nhưng cả năm tăng 17.6%.

Số liệu thống kê cho thấy mặc dù có những tháng giảm, nhưng nhìn chung kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Anh tăng đều ở tất cả các mặt hàng, đặc biệt là những mặt hàng chủ lực như may mặc, đồ gỗ, nông sản.

[Để xem các bài viết khác có cùng chủ đề “Thị trường Anh”, vui lòng nhấn vào đây]

(Nguồn: ttnn.com.vn – 03/2009)

Bình luận hay chia sẻ thông tin