back to homepage

Từ khóa "Thị trường xuất khẩu"

Tìm hiểu về các loại thuế của Hoa Kỳ

Các loại thuế Thuế theo trị giá: Hầu hết các loại thuế quan của Hoa Kỳ được đánh theo tỷ lệ trên giá trị, tức là bằng một tỷ lệ

Xem thêm

Quy định xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ (Phần 2)

Bạn đang theo dõi phần 2 của loạt bài “Quy định xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ”, để theo dõi phần 1 vui lòng nhấn vào đây. Hoá đơn thương

Xem thêm

Hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Mỹ

Hai nước đã ký kết một số Hiệp định, Thoả thuận về kinh tế như Hiệp định về thiết lập quan hệ quyền tác giả (ngày 27/6/1997), Hiệp định Thương

Xem thêm

Một số điểm cần lưu ý khi thâm nhập thị trường Hoa Kỳ (Phần 3)

Bạn đang theo dõi phần 3 của loạt bài “Một số điểm cần lưu ý khi thâm nhập thị trường Hoa Kỳ”, để theo dõi phần 2 vui lòng nhấn

Xem thêm

Hồ sơ thị trường Hoa Kỳ (Phần 4)

Bạn đang theo dõi phần 4 của loạt bài “Hồ sơ thị trường Hoa Kỳ”, để theo dõi phần 3 vui lòng nhấn vào đây. Phần 4. Một số điều

Xem thêm

Một số điểm cần lưu ý khi thâm nhập thị trường Hoa Kỳ (Phần 2)

Bạn đang theo dõi phần 2 của loạt bài “Một số điểm cần lưu ý khi thâm nhập thị trường Hoa Kỳ”, để theo dõi phần 1 vui lòng nhấn

Xem thêm

Hồ sơ thị trường Hoa Kỳ (Phần 3)

Bạn đang theo dõi phần 3 của loạt bài “Hồ sơ thị trường Hoa Kỳ”, để theo dõi phần 2 vui lòng nhấn vào đây. Phần 3 Quan hệ hợp

Xem thêm

Một số điểm cần lưu ý khi thâm nhập thị trường Hoa Kỳ (Phần 1)

Với kim ngạch nhập khẩu hàng hóa hiện nay luôn có xu hướng liên tục tăng, Hoa Kỳ là thị trường khổng lồ và hấp dẫn đối với bất kỳ

Xem thêm

Hồ sơ thị trường Hoa Kỳ (Phần 2)

Bạn đang theo dõi phần 2 của loạt bài “Hồ sơ thị trường Hoa Kỳ”, để theo dõi phần 1 vui lòng nhấn vào đây. Phần 2. Tổng quan tình

Xem thêm

Hồ sơ thị trường Hoa Kỳ (Phần 1)

Phần 1. Giới thiệu khái quát về Hoa Kỳ  1. Thông tin cơ bản Tên chính thức: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Ngày quốc khánh: 4/7 (1776) Vị trí địa

Xem thêm