back to homepage

Tag "Thị trường xuất khẩu"

Những lưu ý đối với doanh nhân Việt Nam khi giao tiếp, đàm phán với đối tác Hoa Kỳ

Theo một chuyên gia người Mỹ, hầu hết những sai lầm của người Việt trong giao tiếp kinh doanh với người Mỹ đều xuất phát từ các thói quen rất

Read More

Văn hoá giao tiếp kinh doanh của Hoa Kỳ

1. Những vấn đề về giờ giấc, nội dung làm việc Người Mỹ muốn biết trước nội dung cuộc gặp, vai trò và quyền hạn, và thậm chí cả thân

Read More

Hệ thống phân phối, bán buôn, bán lẻ ở Hoa Kỳ (Phần 2)

Bạn đang theo dõi phần 2 của loạt bài “Hệ thống phân phối, bán buôn, bán lẻ ở Hoa Kỳ”, để theo dõi phần 1 vui lòng nhấn vào đây

Read More

Hệ thống phân phối, bán buôn, bán lẻ ở Hoa Kỳ (Phần 1)

1. Hệ thống phân phối Phân phối hàng hóa là một hoạt động vô cùng quan trọng trong thành công của một công ty. Một công ty có thể sản

Read More

Tóm tắt nền kinh tế Mỹ (Phần 3)

Bạn đang theo dõi phần 3 của loạt bài “Tóm tắt nền kinh tế Mỹ”, để theo dõi phần 2 vui lòng nhấn vào đây. 4. Vai trò của chính

Read More

Tóm tắt nền kinh tế Mỹ (Phần 2)

Bạn đang theo dõi phần 2 của loạt bài “Tóm tắt nền kinh tế Mỹ”, để theo dõi phần 1 vui lòng nhấn vào đây. 2. Công ty lớn và

Read More

Tóm tắt nền kinh tế Mỹ (Phần 1)

 1. Hàng hóa và dịch vụ   Nền kinh tế quốc gia bao gồm sản xuất hàng hóa và dịch vụ trong nước. GDP đánh giá sản lượng đầu ra

Read More

Hồ sơ thị trường Nhật Bản (Phần 5)

Bạn đang theo dõi phần 5 của loạt bài “Hồ sơ thị trường Nhật Bản”, để theo dõi phần 4 vui lòng nhấn vào đây.  6. Quy định về tiêu

Read More

Hồ sơ thị trường Nhật Bản (Phần 4)

Bạn đang theo dõi phần 4 của loạt bài “Hồ sơ thị trường Nhật Bản”, để theo dõi phần 3 vui lòng nhấn vào đây. Phần 4. Một số điều

Read More

Hồ sơ thị trường Nhật Bản (Phần 1)

Phần 1. Giới thiệu khái quát về thị trường Nhật Bản 1. Thông tin cơ bản – Tên nước: Nhật Bản – Vị trí địa lý: Nhật bản nằm ở

Read More