back to homepage

Tag "Thị trường xuất khẩu"

Những lưu ý khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Nhật Bản (Phần 2)

Bạn đang theo dõi phần 2 của loạt bài “Những lưu ý về sản phẩm khi xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản”, để theo dõi phần 1 vui lòng

Read More

Tập quán tặng quà của người Nhật

Một phần quan trọng trong kiến thức kinh doanh đa văn hóa – đó là các quy ước, tục lệ tặng quà khác biệt trên thế giới. Ví dụ, ở

Read More

Tổng quan nền kinh tế Nhật Bản

I. Giới thiệu chung  1. Các thông tin cơ bản – Tên nước: Nhật Bản (Japan) – Thủ đô: Tokyo – Quốc khánh 23/12 – Diện tích: 377.915 km2 –

Read More

Những điều cần biết khi xin visa vào Nhật Bản

Khi đi xin visa cần mang theo: 1. Hộ chiếu có giá trị 6 tháng trở lên 2. Form xin visa và ảnh (downloard trên trang web của ĐSQ Nhật

Read More

Hồ sơ thị trường Nhật Bản (Phần 3)

 Bạn đang theo dõi phần 3 của loạt bài “Hồ sơ thị trường Nhật Bản” theo dõi phần 2 vui lòng nhấn vào đây. Phần 3. Quan hệ hợp tác

Read More

Quan hệ kinh tế Nhật Bản với Việt Nam

I. Quan hệ ngoại giao –  chính trị Nhật Bản với Việt Nam Việt Nam và Nhật Bản chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ 21/9/1973. Hiện nay,

Read More

Hồ sơ thị trường Nhật Bản (Phần 2)

Bạn đang theo dõi phần 2 của loạt bài “Hồ sơ thị trường Nhật Bản”, để theo dõi phần 1 vui lòng nhấn vào đây. Phần 2. Tình hình phát

Read More

Một số gợi ý giúp bạn thâm nhập thị trường Nhật Bản (Phần 1)

Nếu bạn muốn bán sản phẩm của mình ở thị trường Nhật Bản, nếu chỉ nói “túi da” hay “áo dệt kim”  thì chưa đủ. Thực ra, có rất nhiều

Read More

Một số gợi ý giúp bạn thâm nhập thị trường Nhật (Phần 4)

Bạn đang theo dõi phần 4 của loạt bài “Một số gợi ý giúp bạn thâm nhập thị trường Nhật ”, để theo dõi phần 3 vui lòng nhấn vào

Read More

Những ngày nghỉ lễ của người Nhật

Khi làm ăn với đối tác Nhật Bản, việc biết rõ những ngày nghỉ lễ trong năm của người Nhật giúp bạn chủ động trong kế hoạch công việc của

Read More