back to homepage

Dịch vụ scan 3D (3D Scanning)

1. Xây dựng showroom trực tuyến cho các công ty Đồ gỗ, Gốm sứ và Thủ công mỹ nghệ, xem chi tiết tại đây

2. Sử dụng scan 3D để các công ty Tư vấn, thiết kế và Kiến trúc quảng bá các công trình, dự án đã thực hiện, xem chi tiết tại đây