Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và EU

18.07.18, 3:55 GMT+7

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và thị trường EU quý I năm 2012

Nguyễn Minh Thăng- Tùy viên thương mại
THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI EU-BỈ
(Nguồn: Eurostat – Cập nhật ngày 17/6/2012, đơn vị tính: euro)

Nhập khẩu các mặt hàng chính từ thị trường EU vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2012

Nhập khẩu từ EU vào VN trong 6 tháng đầu năm 2012 chỉ tăng 2,67%. Trong đó kim ngạch nhập khẩu máy móc, thiết bị công nghiệp giảm 16,47%, còn kim ngạch nhập khẩu của đa số các mặt hàng còn lại đều tăng khá mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Nguyễn Minh Thăng- Tùy viên thương mại
THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI EU-BỈ
(Nguồn: Eurostat-Cập nhật ngày 19/9/2012, đơn vị tính: euro)

Nhập khẩu các mặt hàng chính từ EU vào Việt Nam trong 9 tháng đầu 2012

Nhập khẩu từ EU vào VN trong 9 tháng đầu năm 2012 chỉ tăng 3,07%. Trong đó kim ngạch nhập khẩu máy móc, thiết bị công nghiệp giảm tới 26,91%, kim ngạch nhập khẩu sản phẩm điện tử, linh kiện giảm 7,1%. Kim ngạch nhập khẩu của đa số các mặt hàng còn lại đều tăng khá mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Nguyễn Minh Thăng- Tùy viên thương mại
THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI EU-BỈ
(Nguồn: Eurostat-Cập nhật ngày 24/12/2012, đơn vị tính: euro)

Kim ngạch XNK giữa Việt Nam và EU năm 2012

Theo số liệu thống kê của Eurostat, trong năm 2012, tổng kim ngạch thương mại giữa EU và Việt Nam đạt gần 24 tỷ euro (tăng 31,57% so với năm 2011). Trong đó, xuất khẩu từ VN vào EU đạt gần 19 tỷ euro (tăng 43,05%), còn VN nhập khẩu từ EU đạt hơn 5 tỷ euro (chỉ tăng 2,95% so với năm 2011).

Nguyễn Minh Thăng- Tùy viên thương mại
THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI EU-BỈ
(Nguồn: Eurostat – Cập nhật ngày 19/03/2013, đơn vị tính: euro)

Kim ngạch thương mại Việt Nam-EU quý I /2013

Theo eurostat, trong quý I năm 2013 tổng kim ngạch thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và EU đã đạt gần 7 tỷ euro (tăng 31,34% so với cùng kỳ năm 2012).

Nguồn : eurostat

[Để xem các tin bài khác về Thị trường EU, vui lòng nhấn vào đây]

(Nguồn: ttnn.com.vn)

Bình luận hay chia sẻ thông tin
  Từ khóa của bài viết:
  Chủ đề của bài viết: